Nieuws & Pers

UITNODIGING: Seminar “Ik wil innoveren, wat nu?”

Op donderdag 28 mei 2015 organiseert B&P Performance Group in samenwerking met PNO Consultants het seminar “Ik wil innoveren, wat nu?”
Hierbij zal worden ingegaan op de financiering van de innovatie, projectmanagement en mogelijke subsidievormen (WBSO en RDA). Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de commerciële aspecten van innovatie (hoe zet ik het nieuwe product in de markt?) en bescherming van IP.


Sponsoring Alpe d’HuZes voor KWF Kankerbestrijding

Op 4 juni zal voor de 10e keer de Alpe d'HuZes plaatsvinden, het jaarlijks fiets- en loopevenement voor KWF Kankerbestrijding dat op de beroemde Franse berg Alpe d’Huez plaatsvindt. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ fietsen, lopen of wandelen de deelnemers de Alpe d'Huez op. Dit jaar zal collega Robert Penning met vele anderen deze uitdaging aangaan.

Wet modernisering verlof en arbeidstijden

Op 1 januari 2015 is de Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden in werking getreden. Door de inwerkingtreding van deze wet zijn er een aantal verlofregelingen gewijzigd. Onder andere zijn het bevallingsverlof en het vaderschapsverlof aangepast.

Wijzigingen in het kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is – in tegenstelling tot de kinderbijslag – inkomensafhankelijk. Sinds 1 januari 2015 is de inkomensgrens waaronder u voor het maximumbedrag in aanmerking komt, verlaagd van € 26.147 naar € 19.463.

De Wet werk en zekerheid (WWZ): Scholing

Per 1 juli 2015 wordt de zogenaamde scholingsverplichting geïntroduceerd. Deze introductie maakt onderdeel uit van de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) welke sinds 1 januari 2015 gefaseerd wordt ingevoerd. De scholingsverplichting houdt in dat de werkgever zijn werknemers in staat moet stellen om de scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.