Franchise & Formule Advies

Wij beschikken over ervaring als franchisegever, franchisenemer én ondernemer, waardoor wij voor elke franchise- en formuleorganisatie op adequate wijze specifieke posities kunnen vervullen.

Voorzitterschap & interim-management

Vergaderingen tussen franchisegever en franchisenemers worden vaak begeleid door een onafhankelijk en professioneel voorzitter met specifieke kennis van franchise. De voorzitter staat midden in de praktijk en denkt en handelt vanuit het collectieve belang. Zo is de voorzitter een bruggenbouwer tussen franchisegever en franchisenemers.

Voor diverse organisaties vervullen wij de rol als onafhankelijke voorzitter of mediator. Hierbij kunt u denken aan het voorzitterschap van de franchiseraad, franchisevereniging, bestuursvergadering of ledenvergadering. Wij hebben de expertise en kennis met betrekking tot het optimaal functioneren van overlegorganen en staan midden in de praktijk. Door onze nauwe samenwerking met franchisegevers én franchisenemers kunnen wij praktijkervaringen toepassen binnen uw formule.

Wij kunnen u natuurlijk ook ondersteunen bij het opzetten en inrichten van een overlegorgaan, of adviseren over de geschikte overlegstructuur voor uw formule.

Heeft u de behoefte aan tijdelijke sturing binnen uw formule? Wij beschikken over ervaring als franchisegever, franchisenemer én ondernemer waardoor wij voor elke franchise- en formuleorganisatie op adequate wijze interim posities kunnen vervullen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • directie en managementfuncties
  • formulemanager
  • projectmanagement
  • verandermanagement
  • herinrichten van organisaties

Franchise & Formule Advies

Franchise-opleidingen

Met het Nederlands Franchise & Formule Opleidingsinstituut bieden wij trainingen en opleidingen gericht op de franchise- en formulewereld.

Voorzitterschap & interim-management

Wij beschikken over ervaring als franchisegever, franchisenemer én ondernemer, waardoor wij voor elke franchise- en formuleorganisatie op adequate wijze specifieke posities kunnen vervullen.

Vestigingsplaatsonderzoek

Wij beoordelen voor u de geschiktheid van een vestigingsplaats zodat u de juiste keuze kunt maken.

Werving & selectie

Het succes van een formule is voor een groot deel afhankelijk van de prestaties en de kwaliteit van de individuele ondernemers. Wij helpen u bij het voorkomen van de traditionele valkuilen.

Franchisecontracten & franchisehandboeken

Dé integrale elementen van een formule. In een (franchise)contract worden de uitgangspunten van de formule juridisch vastgelegd. Het handboek vormt dé praktische uitwerking van de formule.

Ontwikkeling (nieuwe) formules

Zowel voor een bestaande, succesvolle organisatie als voor een nieuw idee of concept, geldt dat u wellicht nadenkt over een mogelijke vorm van commerciële samenwerking.

Formule-begeleiding

Heeft u de behoefte om uw formule aan te passen? Wilt u verder groeien met uw formule? Wij hebben de deskundigheid in huis om uw formule naar een hoger niveau te tillen!