Franchise & Formule Advies

Zowel voor een bestaande, succesvolle organisatie als voor een nieuw idee of concept, geldt dat u wellicht nadenkt over een mogelijke vorm van commerciële samenwerking.

Ontwikkeling (nieuwe) formules

Zowel voor een bestaande, succesvolle organisatie als voor een nieuw idee of concept, geldt dat u wellicht nadenkt over een mogelijke vorm van commerciële samenwerking. Leent uw concept zich voor franchising, of juist een andere vorm? Hoe moet dit worden ingericht om tot een succesvolle formule te komen? Kunt u op deze manier uw doelstellingen verwezenlijken en de concurrentie voorblijven? Wij adviseren en begeleiden u van A tot Z!

Het opzetten van een formule verloopt normaal gesproken volgens onderstaande stappen:

Stap 1. Formule-brainstorm
We starten met het organiseren van een brainstormsessie waarin we gezamenlijk het bestaansrecht en de haalbaarheid van de formule onderzoeken. Daarbij stellen we in grote lijnen de uitgangspunten van de formule vast en werken deze planmatig uit. Op basis van deze brainstorm bepalen we of een commerciële samenwerking inderdaad de beste oplossing is voor uw plannen.

Stap 2. Financiële haalbaarheid
Als de formule-uitgangspunten zijn vastgesteld dan is het van belang om de financiële haalbaarheid te toetsen. Dit doen wij door exploitatiemodellen op te stellen voor zowel de situatie van de franchisegever als die van de franchisenemers. Zo krijgt u inzicht in de verdienmodellen van beide partijen en kan bepaald worden of het de moeite waard is om uw plannen door te zetten.

Stap 3. Het formuleplan
Als alle lichten op groen staan, dan is het zaak de formule tot in detail te beschrijven. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: de formule en haar uitgangspunten, de samenwerkingsvorm, de taakverdeling, de achterliggende systemen, de organisatie-structuur, de markt en het expansieplan.

Stap 4. Het contract
Als het formuleplan voltooid is kan het contract worden opgesteld. In het contract worden de uitgangspunten van de formule en de verdere afspraken tussen partijen juridisch vastgelegd.

Stap 5. Het formulehandboek
We komen al dichter bij de praktijk. Het formulehandboek is de praktische uitwerking van de formule en vormt een integraal onderdeel met het opgestelde contract. Het bevat richtlijnen, procedures en werkwijzen, maar ook praktische handvatten waarmee de partners hun voordeel kunnen doen. Het handboek wordt opgesteld op basis van de praktijkervaringen binnen de eigen (pilot)vestigingen.

Stap 6. Pilot
Nadat de formule op papier staat is het verstandig om de eerste franchisenemer(s) te laten starten in een pilot. In veel gevallen kunnen ook de vestigingen die al in eigen beheer geëxploiteerd worden dienen als pilotvestiging. Met een pilot wordt de formule in de praktijk getoetst en de resultaten kunnen worden gebruikt om de formule bij te stellen. Na een succesvolle pilot is de weg vrij voor een verdere uitrol van uw formule.

Stap 7. Inrichten van processen
Als de formule na de pilotfase volledig klaar is voor franchising kan de formule operationeel worden gemaakt. Hiervoor moet de franchiseorganisatie worden ingericht met onderdelen als inkoop, logistiek, automatisering, marketing, werving en selectie, administratie, begeleiding, training en opleiding van franchisenemers, etc. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij het inrichten van deze belangrijke processen binnen uw organisatie.

Stap 8. Werving en selectie
Het succes van een formule wordt mede bepaald door de kwaliteit en de prestaties van individuele ondernemers. Dit maakt werving en selectie tot een belangrijke stap. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen en uitvoeren van een optimaal werving- en selectietraject. Hierbij bieden wij u ook de mogelijkheid om de persoonlijkheidsprofielen van Lumina in te zetten.

Stap 9. Formulemanagement
Wij blijven u ook na de start van uw formule ondersteunen en begeleiden. Daarnaast kunnen wij u ook specifieke taken uit handen nemen. Bekijk hiervoor onze formule-begeleiding.

Franchise & Formule Advies

Franchise-opleidingen

Met het Nederlands Franchise & Formule Opleidingsinstituut bieden wij trainingen en opleidingen gericht op de franchise- en formulewereld.

Voorzitterschap & interim-management

Wij beschikken over ervaring als franchisegever, franchisenemer én ondernemer, waardoor wij voor elke franchise- en formuleorganisatie op adequate wijze specifieke posities kunnen vervullen.

Vestigingsplaatsonderzoek

Wij beoordelen voor u de geschiktheid van een vestigingsplaats zodat u de juiste keuze kunt maken.

Werving & selectie

Het succes van een formule is voor een groot deel afhankelijk van de prestaties en de kwaliteit van de individuele ondernemers. Wij helpen u bij het voorkomen van de traditionele valkuilen.

Franchisecontracten & franchisehandboeken

Dé integrale elementen van een formule. In een (franchise)contract worden de uitgangspunten van de formule juridisch vastgelegd. Het handboek vormt dé praktische uitwerking van de formule.

Ontwikkeling (nieuwe) formules

Zowel voor een bestaande, succesvolle organisatie als voor een nieuw idee of concept, geldt dat u wellicht nadenkt over een mogelijke vorm van commerciële samenwerking.

Formule-begeleiding

Heeft u de behoefte om uw formule aan te passen? Wilt u verder groeien met uw formule? Wij hebben de deskundigheid in huis om uw formule naar een hoger niveau te tillen!