Accountancy

De financiële administratie van de aangesloten ondernemers wordt op een uniforme wijze gevoerd. Hierdoor is het mogelijk de prestaties met elkaar te vergelijken.

Ketenadministratie

Voor (franchise)ketens speelt het onderwerp administratie en benchmarking een belangrijke rol. De franchisegever wil graag weten hoe de formule en de daarbij aangesloten ondernemers presteren. De ondernemers willen graag weten hoe hun bedrijf ervoor staat en wat er beter kan.

Binnen B&P beschikken wij over veel kennis en expertise op het gebied van ketenadministratie. De financiële administratie van de aangesloten ondernemers wordt op een uniforme wijze gevoerd, zodat vergelijking mogelijk is. Onze aanpak kenmerkt zich door een intensief contact met franchisegever én franchisenemer. Een aanpak die tot doel heeft de partijen optimaal te begeleiden en sterker te maken. Kenmerkend voor deze aanpak zijn de begrotingsgesprekken en de andere periodieke besprekingen.

De kracht van een keten is dat er in meer of mindere mate vergelijkbare bedrijven bij een formule zijn aangesloten. Hierdoor is het mogelijk de prestaties van individuele ondernemers met elkaar te vergelijken. Cijfers worden op verschillende niveaus en in diverse formaten teruggekoppeld aan zowel franchisegever als franchisenemers. Het benchmarken van de individuele ondernemers leidt niet alleen tot belangrijke kengetallen, maar verbetert het rendement binnen de keten.

Zippy. Voor de verwerking en rapportage van ketenadministraties, maar ook het inzicht in de formule, maakt B&P gebruik van Zippy.

Wat kan Zippy voor u betekenen?

Accountancy

Juridisch

Onze juridische dienstverlening richt zich met name op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Ketenadministratie

De financiële administratie van de aangesloten ondernemers wordt op een uniforme wijze gevoerd. Hierdoor is het mogelijk de prestaties met elkaar te vergelijken.

Salarisadministratie

Wij kunnen u deze administratieve verplichting uit handen nemen en u adviseren over de inrichting van uw loonadministratie.

Fiscaal

De fiscale wetgeving is een doolhof van regels. Wilt u hierin niet verdwalen dan heeft u een leidende hand nodig om uit het doolhof te komen.

Audit

Een onafhankelijke en betrouwbare controle van de jaarrekening geeft inzicht aan stakeholders en management.

Accountancy

Ondernemen mag dan een avontuur zijn, u staat niet graag voor verrassingen. Dat vraagt om meer dan een jaarrekening, die wij overigens graag voor u opstellen.