Accountancy

Onze juridische dienstverlening richt zich met name op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Juridisch

Onze juridische dienstverlening richt zich met name op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht. Op dat laatste terrein onderscheiden wij ons door een specialisatie in franchise- en muziekgerelateerde contracten. Binnen deze rechtsgebieden toetsen we bestaande contracten en stellen we nieuwe contracten op, maar daarnaast adviseren we bijvoorbeeld ook bij ondernemingsoverdracht, risicovolle transacties, herstructureringen binnen Nederland en over de grens, aansprakelijkheidkwesties en dergelijke.

Met de juridische scan analyseren we snel hoe het ervoor staat met een onderneming, zonder dat daar veel kosten aan zijn verbonden. Waar in de onderneming liggen risico’s? Waar schieten documenten wellicht tekort en welke ontbreken mogelijk? Zijn de algemene voorwaarden in lijn met de gang van zaken binnen de onderneming en worden deze juist gebruikt? Waar kan nog voordeel worden behaald? U als ondernemer ontvangt daarna een rapport met een aantal concrete aanbevelingen, waardoor u direct ziet hoe de vlag erbij hangt. En uiteraard kunnen wij altijd ondersteunen bij eventuele vervolgstappen.

Accountancy

Juridisch

Onze juridische dienstverlening richt zich met name op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Ketenadministratie

De financiële administratie van de aangesloten ondernemers wordt op een uniforme wijze gevoerd. Hierdoor is het mogelijk de prestaties met elkaar te vergelijken.

Salarisadministratie

Wij kunnen u deze administratieve verplichting uit handen nemen en u adviseren over de inrichting van uw loonadministratie.

Fiscaal

De fiscale wetgeving is een doolhof van regels. Wilt u hierin niet verdwalen dan heeft u een leidende hand nodig om uit het doolhof te komen.

Audit

Een onafhankelijke en betrouwbare controle van de jaarrekening geeft inzicht aan stakeholders en management.

Accountancy

Ondernemen mag dan een avontuur zijn, u staat niet graag voor verrassingen. Dat vraagt om meer dan een jaarrekening, die wij overigens graag voor u opstellen.