Accountancy

De fiscale wetgeving is een doolhof van regels. Wilt u hierin niet verdwalen dan heeft u een leidende hand nodig om uit het doolhof te komen.

Fiscaal

De fiscale wetgeving is een doolhof van regels. Wilt u hierin niet verdwalen dan heeft u een leidende hand nodig om uit het doolhof te komen. De snel veranderende fiscale actualiteit maakt de zaken nog extra gecompliceerd. Ons team van fiscalisten biedt u via een persoonlijke benadering graag deze leidende hand en komt met creatieve oplossingen voor al uw vraagstukken, helemaal toegesneden op uw situatie en specifieke wensen.

Het oogmerk is om voor zowel u als uw onderneming een optimale fiscale positie te bereiken. Dit doen wij door niet alleen advies te geven maar tevens zorg te dragen voor een correcte doorvoering van het advies in samenspraak met accountants en juristen.

Wij bieden oplossingen bij onder meer de volgende onderwerpen:

  • minimalisatie van uw belastingdruk
  • rechtsvormkeuze
  • bedrijfsopvolging
  • fiscale planning, reorganisaties en (her)structureringen
  • fiscale screening en second opinion
  • fusies en overnames
  • pensioen en oudedagvoorzieningen
  • begeleiding bij grensoverschrijdende activiteiten van uw onderneming
  • begeleiding bij grensoverschrijdende arbeid

Accountancy

Juridisch

Onze juridische dienstverlening richt zich met name op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Ketenadministratie

De financiële administratie van de aangesloten ondernemers wordt op een uniforme wijze gevoerd. Hierdoor is het mogelijk de prestaties met elkaar te vergelijken.

Salarisadministratie

Wij kunnen u deze administratieve verplichting uit handen nemen en u adviseren over de inrichting van uw loonadministratie.

Fiscaal

De fiscale wetgeving is een doolhof van regels. Wilt u hierin niet verdwalen dan heeft u een leidende hand nodig om uit het doolhof te komen.

Audit

Een onafhankelijke en betrouwbare controle van de jaarrekening geeft inzicht aan stakeholders en management.

Accountancy

Ondernemen mag dan een avontuur zijn, u staat niet graag voor verrassingen. Dat vraagt om meer dan een jaarrekening, die wij overigens graag voor u opstellen.